OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

szkoły i przedszkola
hale widowiskowo-sportowe
boiska wielofunkcyjne
świetlice i zaplecza socjalne
obiekty sportowe