Nasze realizacje

Zarządzanie Projektami:

 1. NADZÓR INWESTYCJI PUBLICZNYCH:
  • Strzelnica w Kadzidle
  • Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i jego zadaszeniem w miejscowości Kruszyna
  • Budowa stałej hali przykrywającej dwa korty tenisowe oraz demontaż i montaż istniejącej hali pneumatycznej w Warszawie
  • Budowa Kortów w miejscowości Powidzko
  • Budowa placu zabaw w Wisznie Małej
  • Przebudowa kortów tenisowych w Puławach, przy ul. Wróblewskiego
 2. NADZÓR INWESTYCJI PRYWATNYCH:
  • Heiche Polska – Stanowice
  • Budowa hali sportowej w Lusinie
  • Budowa hal sportowych Kraków-Błonie
  • Budowa hal sportowych przy ul. Gagarina w Zabrzu
  • Budowa hal sportowych w miejscowości Ostróda
  • Budowa ścianki wspinaczkowej w Zdzieszowicach
  • Budowa hal w Gminie Czerwonak
  • Budowa dwóch hal magazynowo – produkcyjnych w miejscowości Chełm

Realizacja Zamówień Publicznych w systemie Generalnego Wykonawcy:

 • Budowa zespołu szatniowo-sanitarnego, boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żłobiźnie
 • Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Sułoszowej
 • Roboty budowlane polegające na dokończeniu zadaszenia oraz dokończeniu nawierzchni dwóch kortów tenisowych ROSiR
 • Budowa boiska szkolnego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Remont istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej na boisko rekreacyjne wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Brzezinie
 • Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12 w Warszawie.
 • Budowa budynku Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pellet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej.